Nghị quyết Đại hội công chức - viên chức năm học 2013-2014

Thứ tư - 19/02/2014 01:16
Nghị quyết Hội nghị công chức - viên chức. Năm học 2013 - 2014.
           Sở GD & ĐT Kon Tum                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Ngọc Hồi, ngày 10  tháng 10 năm 2013    
 
NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC
Năm học 2013 2014
 
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2013, trường THPT Nguyễn trãi tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức – viên chức năm học 2013 – 2014; sau một thời gian bàn bạc, thảo luận, Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện như sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, xây dựng nhà trường thân thiện, an toàn, tin cậy. Tăng cường có hiệu quả về công tác bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng, hướng nghiệp cho học sinh.
2. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá hiệu quả, theo hướng tích cực, tự học phù hợp với năng lực của học sinh.
3. Xây dựng đội ngũ: thực hiện qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ theo hướng nhà trường chất lượng cao. Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chuyên môn, tập thể biết chia sẻ, hỗ trợ nhau tiến đến đội ngũ đồng đều về mặt chất lượng.
4. Nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh để làm tốt công tác  tư vấn về hướng nghiệp, nâng cao chất lượng thi ĐH. Phối hợp tốt hơn nữa quan hệ giữa GVCN, CMHS, cộng đồng.
5. Nâng cao chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ và Tin học để đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập.
6. Hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa tạo được môi trường sư phạm, thẩm mỹ. Tăng cường công tác xã hội hóa.
 
II. Các giải pháp cơ bản:
      1. Lãnh đạo nhà trường:
      - Tổ chức cho tập thể nhà trường tham gia tích cực, hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.
      - Kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục, khen thưởng, kỷ luật kịp thời.
      - Kế hoạch hóa hàng tuần các hoạt động dạy và học.
      - Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng đánh giá ngoài.
      - Quản lí đổi mới phương pháp dạy học, KTĐG phát huy tính tích cực, tự học và năng lực học sinh.
      - Bồi dưỡng đội ngũ theo chuẩn GV trung học, đổi mới công tác quản lý theo hướng ứng dụng CNTT.
      - Qui hoạch đội ngũ, phân công công tác hợp lý.
      - Tổ chức và tạo điều kiện cho GV được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
      - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học bộ môn trên năng lực và sở trường công tác của cá nhân.
      - Tổ chức thi GVG cấp trường.
      - Thực hiện hiệu quả công tác XHH giáo dục.
            - Thực hiện công khai tài chính, các khoản thu chi, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ,
            - Quan tâm, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, đời sống cán bộ giáo viên, nhất là những CB, GV, NV có thành tích, có đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.
 
      2. Đối với tổ chuyên môn:
      Kế hoạch hóa các hoạt động chuyên môn trong sinh hoạt tổ, nhằm thực hiện đầy đủ các qui chế, qui định về chuyên môn. Phân công, phân nhiệm và cá nhân biết tự chịu trách nhiệm về công việc được giao
- Tăng cường đổi mới PPDH và KTĐG tạo sự chuyển biến về tổ chức hoạt động dạy học, phát huy năng lực học sinh.
      - Tổ chức hội thảo CM theo yêu cầu thực tiễn của tổ.
      - Làm tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo, ôn thi TN, ĐH.
      - Quản lý tốt việc sử dụng ĐDDH trên lớp, sử dụng CNTT để đổi mới PPDH.
      - Làm tốt công tác hỗ trợ để nâng cao chất lượng đội ngũ.
- Tổ phải chủ động tham mưu, đề xuất được với  hiệu trưởng những giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy & học tập của bộ môn. Đồng thời phải chịu trách nhiệm với nhà trường về những vấn đề chuyên môn của tổ.
- Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về tính chính xác nội dung của giáo án của tất cả các giáo viên trong tổ. Trong sinh hoạt tổ chuyên môn cần thống nhất được nội dung kiến thức giữa các giáo viên trước khi giảng dạy; phải xây dựng được phân phối chương trình; đề cương ôn tập và bồi dưỡng, phụ đạo.
 
      3. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường:
      - Chủ động, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt.
      - Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, phòng chống các tệ nạn XH, thực hiện tốt ATGT.
      - Tăng cường công tác nề nếp, đảm bảo : GV gương mẫu, học sinh chấp hành tốt nội qui.
      - Tổ chức các đợt giao lưu VN, TDTT vào các ngày lễ lớn.
      - Tham gia tích cực các hội thi do Sở và các ban ngành tổ chức.
 4. Đối với giáo viên bộ môn:
 - Xây dựng một môi trường sư phạm dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm; tập thể sư phạm đoàn kết, giỏi về chuyên môn, có lương tâm trách nhiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục.
 - Đối với GV lấy hiệu quả giảng dạy và giáo dục làm mục tiêu phấn đấu, phát triển chuyên môn, làm tiêu chí đánh giá, xếp loại. 
            - Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp. Phải  đăng kí & có kế hoạch làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến, viết chuyên đề chuyên môn một cách có chất lượng. 
- Thực hiện thống nhất giáo án, thống nhất nội dung đề cương bồi dưỡng, phụ đạo, ôn tập học kì ngay từ đầu năm học. Phải nắm chắc đối tượng giảng dạy để có kế hoạch và phương pháp giảng dạy, giáo dục phù hợp.
- Mỗi giáo viên phải chủ động đăng kí & thực hiện dạy tốt 2 tiết, thao giảng 1 tiết/ 1 kỳ; ngoài ra GV chủ động đăng ký hoặc theo sự phân công của tổ chuyên môn để dạy Hội giảng hoặc dạy rút kinh nghiệm.
            - Mỗi giáo viên phải chủ động trong việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy. Tích cực khai thác sử dụng các trang thiết bị thí nghiệm thực hành trong giảng dạy để nâng cao tính trực quan, tính ứng dụng, kích thích động cơ học tập cho học sinh.
5.  Đối với GVCN:
- Giáo viên chủ nhiệm có vai trò làm cầu nối giữa nhà trường và gia đình, có trách nhiệm quản lí, nắm bắt diễn biến tâm lí cũng như nguyện vọng của tất cả học sinh trong lớp. Có trách nhiệm quản lý học sinh trong và ngoài nhà trường. Kịp thời báo cáo tình hình lớp cho BGH; chủ động tham mưu cho nhà trường những giải pháp về quản lí tình hình học tập cũng như rèn luyện của học sinh.
- Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh, nhất là đối với học sinh chưa ngoan, cần giúp đỡ về mặt hạnh kiểm.
- Phải thường xuyên phối hợp tốt với giáo viên bộ môn, ban nề nếp, phụ huynh, trong công tác giáo dục và giảng dạy. Có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản trong lớp như: khoá phòng, tắt điện, quạt, bàn ghế...Tổ chức họp CMHS ít nhất 4lần/ năm, để nắm bắt tình hình & thông báo kịp thời với cha mẹ học sinh về tình hình học tập & rèn luyện của học sinh.
- Giáo dục ý thức chấp hành nội quy nhà trường, tích cực đấu tranh để phòng chống các tệ nạn xã hội, có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông.
- Thông qua các buổi chào cờ đầu tuần; các buổi sinh hoạt chủ điểm, đặc biệt thông qua thực hiện cuộc vận động “Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” để giáo dục đạo đức tư tưởng, nâng cao ý thức tự chủ trong học tập của các em, thường xuyên phát động phong trào thi đua trong học tập cũng như tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho các em phát huy năng lực, cá tính sáng tạo.
- Làm tốt công tác hướng nghiệp, giúp học sinh xác định động cơ học tập đúng đắn, học tập có lí tưởng có hoài bão.
- Xây dựng tập thể lớp đoàn kết thân thiện, tích cực trong học tập, có ý thức giữ gìn vệ sinh & bảo vệ môi trường, có tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ bạn bè. Đặc biệt bồi dưỡng kỹ năng sống, có đủ vốn sống, biết giải quyết các vướng mắc trong cuộc sống một cách khôn ngoan, tích cực, thân thiện.  
 
III. Các danh hiệu thi đua phấn đấu trong năm:
1. Tập thể:
+ Nhà trường: đạt danh hiệu: Tập thể Lao động xuất sắc, đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen
+ Chi bộ: trong sạch vững mạnh.
+ Đoàn TNCSHCM và Công đoàn: Tổ chức cơ sở vững mạnh.
+ Tổ
            - Lao động xuất sắc: 3
- Lao động tiên tiến: 5
2. Các chỉ tiêu lớn khác:
+ CSTĐ cấp tỉnh: 01
+ CSTĐ cấp cơ sở: 15 - 20
+ LĐTT: 20 - 25
+ Giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp tỉnh hoặc cấp bộ: 5 – 7
+ Giáo viên giỏi cấp trường: 16 – 20
+ Học sinh giỏi tỉnh: 10 -15; olimpic: 1-2 huy chương
+ Học sinh có hạnh kiểm khá tốt: trên 85%
+ Học sinh đỗ tốt nghiệp: trên 95%
+ Học sinh đỗ ĐH, CĐ:  trên 80%/số học sinh dự thi
+ Học sinh khá giỏi: trên 45%.
+ Học sinh lên lớp: trên 95%.
+ Học sinh bỏ học: dưới 2%
* Tập thể CBVC nhà trường đoàn kết nhất trí, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thống nhất quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.
                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                            (đã ký)                                                                                                                                Nguyễn Tiến Định                                                        
                                                  

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 176

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46926

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3783514

Liên kết web