KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng an toàn giao thông” năm học 2013-2014

Thứ tư - 19/02/2014 23:08
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN NGỌC HỒI
BCH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
                      Số:     -KH/ĐTN
 
 
Ngọc Hồi, ngày 10 tháng 09 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng an toàn giao thông” năm học 2013-2014
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-THNTr ngày 09/09/2013 của  trường THPT Nguyễn Trãi về triển khai tuyên truyển, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm học 2013-2014.
  BCH trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch phát động tháng an toàn giao thông năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng giáo viên nhà trường trong việc chỉ đạo, điều hành và giáo dục ý thức pháp luật về ATGT cho học sinh.. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo bước chuyển biến mới về ý thức chấp hành pháp luật, về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, từng bước hình thành "Văn hoá giao thông" trong giáo viên và học sinh nhà trường.
- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Kiên quyết và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với giáo viên và học sinh có các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
II. NỘI DUNG.
1.     Thời gian tổ chức:    
Chủ Đề: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”
- Lễ phát động tháng an toàn giao thông năm học 2013 - 2014 bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 năm 2013 và kéo dài đến 30  tháng 9 năm 2013.
- Thời gian tổ chức Lễ phát động vào ngày 06/09/2013.
2. Nội dung:
a. C«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt.
- Luật giao thông đường bộ năm 2008 và một số điều sửa đổi năm 2010.
- Tiªu chÝ v¨n ho¸ giao th«ng, hµnh vi thÓ hiÖn v¨n ho¸ giao th«ng.
- Thành lập và triển khai hoạt động cho đội xung kích về giữ gìn ATGT trước cổng trường và các tuyến đường dẫn đến trường.
b. Ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn:
- Tuyªn truyÒn gi¸o dôc an toµn giao th«ng trong nhµ tr­êng.
- Tuyên truyền bằng băng rôn về nội dung chấp hành luật An toàn giao thông đường bộ hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
c. KhÈu hiÖu phôc vô tuyªn truyÒn:
- TÝch cùc h­ëng øng “ ThËp kû hµnh ®éng v× an toµn giao th«ng ®­êng bé 2011-2020”.
- V¨n hãa giao th«ng v× sù an toµn cho thanh, thiÕu niªn vµ céng ®ång.
- V¨n hãa giao th«ng lµ tù gi¸c chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ giao th«ng.
- §i bé vµ sang ®­êng ®óng n¬i quy ®Þnh.
- §iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn ®i ®óng lµn ®­êng, phÇn ®­êng quy ®Þnh.
- Ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm cho trÎ em khi ®i m« t«, xe g¾n m¸y.
d. Tổ chøc cho c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh  ký cam kÕt ®¶m b¶o trËt tù an toµn giao th«ng.
- Phát động tháng An toàn giao thông - tháng 9 năm 2013 với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi để góp phần vào việc thực hiện chức năng dạy tốt và học tốt trong nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. BCH Đoàn trường.
- Xây dựng kế hoạch cho lễ phát động.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên chuẩn bị cho lễ phát động
- Phân công Chi đoàn giáo viên trang trí và chuẩn bị âm thanh cho buổi lễ.
3. Đối với các đoàn thể trong nhà trường:
-  Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hoá giao thông, biểu dương những gương người tốt, việc tốt và phê phán những cá nhân, tập thể có hành vi thiếu văn hoá trong văn hoá giao thông và trong công tác khuyến học khuyến tài.
- Thông qua các hoạt động tổ chức đoàn thể, hoạt động giáo dục của nhà trường để tuyên truyền nội dung của công tác khuyến học và công tác an toàn giao thông tới mọi học sinh và giáo viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể của mình.
4. Đối với học sinh nhà trường:
- Tham gia đầy đủ, đúng giờ trong buổi Lễ phát động đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung trong buổi Lễ phát động theo kế hoạch trên.
Trên đây là nội dung của kế hoạch triển khai “Tháng an toàn giao thông”năm học 2013-2014 của Đoàn trường. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện.
            
            Nơi nhận:                                                                               TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
- Chi bộ, BGH (b/c)                                                                            BÍ THƯ
- Ban chỉ đạo ATGT (b/c)                                                                    (Đã ký)
- Các Chi đoàn (t/h)  
- Lưu.                                                                                              
 
Đỗ Hữu Hoà                                                                              

Tác giả bài viết: BCH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 558

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14919

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3721803

Liên kết web