Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 - Công đoàn

Thứ năm - 10/04/2014 06:21
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD KON TUM
CĐ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
 
Số:   /KH-CĐN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Ngọc Hồi, ngày 02 tháng 04 năm 2014
KẾ HOẠCH
Học tập chuyên đề năm 2014
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
 
             Thực hiện Hướng dẫn số 32/ HD-TLĐ ngày 10/01/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”;
            Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-CĐN ngày 21/01/2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 trong Công đoàn ngành Giáo dục;
          Thực hiện Hướng dẫn số 08/HD-CĐN, ngày 18/02/2014 của Công đoàn ngành Giáo dục Kon Tum về việc hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014;
            Thực hiện Kế hoạch số 05- KH/CBNH ngày 27/03/2014 của Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi về việc học tập chuyên đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
          Ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện làm theo tư tửng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) gắn với  việc thực hiện chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và khẩu hiệu hành động của Đại hội XIV CĐGD Việt Nam “Vì nhà giáo và người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn”, học tập tư tưởng của Người qua những bức thư Bác Hồ gửi cho ngành Giáo dục.
2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, với việc thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa của CĐGD Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
3. Tăng cường công tác truyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 gắn  với tuyên truyền thực hiện các phong trào thị đua yêu nước và các cuộc vận động do ngành phát động.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP.
1. Phối hợp với Chi bộ quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, “nói một đường, làm một nẻo”, “nói, hứa mà không làm”; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Sau khi học tập nghiên cứu các công đoàn viên tiến hành đăng ký nội dung, giải pháp học tập và làm theo về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” nhất là cán bộ chủ chốt (chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT), chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã đăng ký, xây dựng trước đây. Tham mưu cho Chi bộ, phối hợp với ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế liên quan đến nội dung chuyên đề, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách hiện nay”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. BCH Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị trong nhà trường giới thiệu nội dung chuyên đề cho CBNGNLĐ trong đơn vị- thực hiện trong tháng 4/2014 (theo kế hoạch của Chi bộ).
2. Sưu tầm, đặt mua các tài liệu tham khảo “ Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, “ Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phục vụ cho chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành; Cuốn sách “Những bức thư Bác Hồ gửi ngành Giáo dục” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Cựu Giáo chức Việt Nam thực hiện- Giao cho đồng chí Đinh Thị Ánh Nguyệt, thực hiện trong tháng 4,5/2014.
3. Sau khi quán triệt chuyên đề các công đoàn viên hoàn thành bản đăng ký nội dung học tập và giải pháp thực hiện nộp về cho chi bộ và BCH công đoàn theo dõi – thực hiện trong tháng 4/2014.
4. BCH công đoàn, UBKT thường xuyên theo dõi CĐV thông qua các hoạt động chuyên môn, các hoạt động ngoài giờ lên lớp , việc hoàn thành nhiệm vụ được giao để tham mưu cho chi bộ trong việc đánh giá xếp loại công đoàn viên, lấy đó làm minh chứng cho việc hoàn thành việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 – thực hiện thường xuyên.
5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; về phía Công đoàn ngành báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 trước ngày 08/12/2014.
          Trên đây là kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 của Công đoàn trường THPT Nguyễn Trãi.
 

Nơi nhận:
- Chi bộ trường THPT Nguyễn Trãi (b/c);
- Ban nữ công, UBKT, các tổ công đoàn (t/h);
- Đăng Website trường;
- Lưu CĐ.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Cao Nguyên
 
DUYỆT CỦA CHI BỘ

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 568

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39212

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3775800

Liên kết web