Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia”

Thứ ba - 05/03/2013 14:46
Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia và các văn bản liên quan cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ban Biên tập cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu đăng toàn văn thể lệ về việc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia và các câu hỏi cuộc thi cụ thể như sau:
Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia và các văn bản liên quan cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ban Biên tập cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu đăng toàn văn thể lệ về việc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia và các câu hỏi cuộc thi cụ thể như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Thể lệ này quy định về tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia, bao gồm: chuẩn bị thi, tổ chức thi, tổng kết trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải.

Điều 2: Đối tượng dự thi.

- Mọi công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng đang công tác tại BĐBP tỉnh.

- Cán bộ, công nhân viên chức đang công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3:  Nội dung, hình thức thi.

1.     Nội dung: Luật Biên giới quốc gia năm 2003 và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp.

2.     Hình thức thi: Thi viết.

Điều 4:  Thời gian.

1.     Tổ chức cuộc thi từ tháng 10/2011 đến hết tháng 12/2011.

2.     Thời gian nhận bài dự thi: Chậm nhất hết ngày 31/12/2011.

3.     Ban Tổ chức chấm sơ khảo đến hết ngày 25/01/2012 và báo cáo kết quả chấm sơ khảo, gửi những bài có chất lượng tốt về Thường trực Ban Tổ chức (Cục Chính trị BĐBP) chậm nhất ngày 30/01/2012.

Điều 5:  Bài thi.

Bài dự thi phải được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập, phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, dân tộc, địa chỉ, đơn vị công tác, tiêu đề cuộc thi; mỗi bài dự thi phải trả lời đầy đủ nội dung các câu hỏi theo thứ tự và gửi về nơi nhận bài dự thi đúng thời gian quy định.

Điều 6: Nơi nộp bài.

Phòng Chính trị - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, khóm 3, đường Cao Văn Lầu, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điều 7: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức cuộc thi.

1.     Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban giúp việc, Tổ thư ký là những người tham gia tổ chức thi.

2.     Những người tham gia tổ chức thi phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ pháp luật, nắm vững chuyên môn và nghiệp vụ tổ chức.

Điều 8: Nhiệm vụ của các Ban tổ chức thi.

1.     Ban Tổ chức: tổ chức công tác chuẩn bị và điều hành, kiểm tra, đôn đốc, triển khai kế hoạch cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy chế, quy định.

2.     Ban Giám khảo: chấm thi theo đúng quy chế, đáp án và tổng hợp kết quả theo đúng quy định.

3.     Ban giúp việc: tổ chức biên soạn các văn bản có liên quan và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công.

4.     Tổ thư ký: tổng hợp kết quả thi đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan.

Điều 9: Trách nhiệm các đơn vị tham gia.

Thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia theo Kế hoạch số 800/KH-MTTQ-CCB-BCHBP ngày 10/10/2011.

Chương II

TỔ CHỨC CHẤM THI VÀ TRAO GIẢI

Điều 10: Tổ chức chấm thi.

1.     Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành thu bài và thống kê số bài dự thi trước khi chấm (có biên bản và chữ ký của đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh). Sau khi tổng hơp các bài dự thi tham gia, Ban giám khảo tổ chức chấm sơ khảo tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh theo thang điểm 100; lựa chọn những bài có điểm cao gửi về Bộ Tư lệnh BĐBP để chấm chung khảo (số lượng không quá 10% tổng số bài dự thi) và báo cáo kết quả tổ chức thi của đơn vị đúng thời gian quy định (kèm theo biên bản kiểm bài, biên bản chấm bài).

2.     Điểm thi của từng bài là điểm trung bình cộng của giám khảo số 1 và giám khảo số 2 (trường hợp điểm chấm của hai giám khảo chênh lệch 10 điểm trở lên do Trưởng Ban giám khảo quyết định).

Điều 11: Đánh giá kết quả thi.

Đánh giá theo số lượng, chất lượng bài của đơn vị theo danh sách.

Điều 12: Cơ cấu giải thưởng.

1.     Giải tập thể:

Trao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều người tham gia dự thi và nhiều người đạt giải cao, Ban Tổ chức sẽ xem xét, đánh giá trao giải tập thể, cơ cấu giải bao gồm:

Tặng thưởng kèm theo như sau: 01 giải nhất tặng bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng); 02 giải nhì tặng bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng); tặng 03 giải ba tặng giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 10 giải khuyến khích tặng tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng (tám trăm nghìn đồng).

2.     Giải cá nhân:

Tặng thưởng kèm theo như sau: 01 giải nhất tặng bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 02 giải nhì tặng bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng); 03 giải ba tặng giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và tiền thưởng cho mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng); 10 giải khuyến khích cho các cá nhân có nhiều công phu, sáng tạo với ý thức trách nhiệm cao trong tham gia cuộc thi, người dự thi cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, người dự thi là đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo có bài dự thi đạt chất lượng cao, tặng tiền thưởng mỗi giải trị giá 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng).

Điều 13: Tổ chức thực hiện.

1.     Ban Tổ chức giao Phòng Chính trị - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện cuộc thi này.

2.     Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Chính trị - Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh) để thống nhất giải quyết.

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia

Câu 1: Thế nào là biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển được quy định như thế nào? (20 điểm)

Câu 2: Chế độ pháp lý các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Quy định đối với người, tàu, thuyền hoạt động trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? (20 điểm)

Câu 3:  Những hoạt động nào ở khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển bị nghiêm cấm? Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi ra, vào, hoạt động tại khu vực biên giới đất liền phải chấp hành quy định pháp luật như thế nào? (20 điểm)

Câu 4:  Ngày, tháng nào trong năm được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân”, nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”? (10 điểm)

Câu 5: Nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biên giới quốc gia và chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người, phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân được huy động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia? (30 điểm

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG THI

1.     Luật Biên giới quốc gia năm 2003.

2.     Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

3.     Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982.

4.     Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ngày 12 tháng 5 năm 1977.

5.     Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng 1997.

6.     Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia.

7.     Nghị định số 02/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

8.     Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.

9.     Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.

10.   Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ.

11.   Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngay 22 tháng 01 năm 2001 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP  ngày 18 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.

12.  Thông tư số 89/2004/TT-BQP ngày 19 tháng 6 năm 2004 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 161/2000/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển.
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 447

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13722

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3720606

Liên kết web