HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

Thứ năm - 03/04/2014 10:04
Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dư thi ĐH, CĐ năm 2014
Nhằm giúp thí sinh khỏi sai sót trong khi làm hồ sơ, ảnh hưởng quyền lợi dự thi đại học, cao đẳng năm 2014, Trường THPT Nguyễn Trãi hướng dẫn cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2014 như sau:
 
+ Hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm 2014 gồm:
- Một túi đựng hồ sơ: Mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ, mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ đăng ký dự thi (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽ được gửi đến trường ĐH, CĐ nơi thí sinh ĐKDT).
- Phiếu số 1: Mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ (Do đơn vị đăng ký dự thi lưu).
- Phiếu số 2: Mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi (Do thí sinh giữ).

Cách ghi vào hồ sơ đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2014, cụ thể như sau:
           
1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này)            
 
2. Trường đăng ký dự thi
Tên trường:   ĐH KINH TẾ TP.HCM KSA A D340101
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Tên ngành: Quản trị kinh doanh                    Chuyên ngành:       …………….

       
 
 
 
 
 

Tham gia kỳ thi chung của Bộ GD ĐT                                     Tham gia đề án tuyển sinh riêng của Trường

Lưu ý:
Khối thi gồm 02 ô, nếu khối thi có 01 ký tự (A, B, C, M, T, V…) thì ghi vào ô số 1, nếu khối thi có 2 ký tự (A1, D1, D2, D3…) thì ghi vào cả 2 ô.
Mã ngành gồm 7 ký tự, 01 ký tự D (đại học), C (cao đẳng) và 06 ký tự số.
Cần phân biệt ký hiệu đầu tiên của mã ngành: Đại học ký hiệu D; cao đẳng ký hiệu C (Năm 2013 rất nhiều hồ sơ bị sai ký hiệu D và C).
• Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học  tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì Mục 3 để trống.
• Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 (tên trường có tổ chức thi, khối thi) - không ghi mã ngành, phải ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D580201 của Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng. Thí sinh có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi - ví dụ: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi đó:
- Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: KSA, khối thi: A, không ghi mã ngành.
- Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có nguyện vọng theo học.
- Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau; ghi mã ngành có nguyện vọng học.
3. Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2).
Tên trường có nguyện vọng học:    KTD A D580201
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Tên ngành: Kĩ thuật công trình xây dựng                        Chuyên ngành: ………………
Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng vào học trường ĐH  Kiến trúc Đà Nẵng, dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành D580201. Thí sinh có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ chọn trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thí sinh sẽ ghi mục 2:
 
Tên trường: Đại học Kinh Tế TP.HCM KTS   A              
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Theo đó, mục 3 thí sinh viết:
Tên trường: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng KTD   A D   5   8   0   2   0  1
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Tên ngành : Kí thuật công trình xây dựng                     Chuyên ngành :
(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).
 
* Điểm mới: Đối với học sinh thi theo kỳ thi chung của Bộ GD ĐT thì học sinh đánh dấu X vào ô bên cạnh, Đối với học sinh thi theo đề án tuyển sinh riêng của trường Đại học tự tổ chức thì đánh vào ô tương ứng. Còn nếu học sinh vừa tham gia thi theo kỳ thi chung chung của Bộ vừa thi theo đề án của trường thì đánh vào hai ô.
Lưu ý: Khi học sinh tham gia theo đề án tuyển sinh riêng của trường đại học thì có 2 hình thức thi:
+ Một là: Thi tuyển
+ Hai là: Xét tuyển
Nếu thi tuyển: thì Mục 2 ghi như sau:
Tên trường: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum DDP  A    D  3 4 0 1 0 1
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
Nếu Xét uyển: thì Mục 2 ghi như sau:
Tên trường: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum TSR  O                
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
(Ký hiệu trường ghi: TSR, Khối thi ghi: O; bỏ trống mã ngành)
Mục 3 ghi tiếp như sau:
Tên trường: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum DDP  A    D  3 4 0 1 0 1
  Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành
(Mục 3 ghi đầy đủ ký hiệu trường, khối xét tuyển và mã ngành)
* Để điền thông tin chính xác các trường thi theo đề án riêng, học sinh cần phải tra cứu trên các trang web của trường mình dự thi hoặc tra cứu tại cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014”
 
4. Thí sinh dự thi liên thông đánh dấu “X” vào ô bên phải: 
(Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014 không ghi vào mục 4)
5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
1
 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU                                       Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)


 
 
 
 
 

6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                              
Ngày          Tháng Năm
 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) 

7. Nơi sinh (Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP): 
Ví dụ: Xã Đắk Xú - Ngọc Hồi - Kon Tum

8. Dân tộc (Ghi bằng chữ): Ví dụ: Kinh
 
0 4

9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô.                
Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Các đối tượng được quy định cụ thể trong “Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013” )
10. Hộ khẩu thường trú                      
36 03
Mã tỉnh Mã huyện
 (số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):       
Ví dụ: TDP1-TT PleiKần- Ngọc Hồi- Kon Tum                                               
 (Thí sinh xem trong phần cuối cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” để biết mã huyện (huyện Ngọc Hồi: 03); mã tỉnh Kon Tum là 36)

11. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)
Năm lớp 10: THPT Nguyễn Trãi - thị trấn Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum 36 027
Năm lớp 11: THPT Nguyễn Trãi - thị trấn Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum 36 027
Năm lớp 12: THPT Nguyễn Trãi - thị trấn Plei Kần - Ngọc Hồi - Kon Tum 36 027
    Mã tỉnh Mã trường

12. Thuộc khu vực n nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3) (phần lớn học sinh có hộ khẩu tại tỉnh Kon Tum thuộc KV1)
2 0 1 4

13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương                   
(ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)
14. Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ ( đối với thí sinh thi liên thông)
       
 
Tên trường:………………………………Năm tốt nghiệp:
2 7

15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:  THPT Nguyễn Trãi      ,        Mã đơn vị ĐKDT         

16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải
Phòng thì ghi H vào ô (nếu không thì để trống ).
      1 8 3 5 2 6 1 5 4

17. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)      
(Nếu số CMND có 09 số thì bỏ trống 03 ô đầu, còn số CMND có 12 số thì ghi đầy đủ  )
18. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào? Nguyễn Thị Minh Châu, Trường THPT Nguyễn Trãi - thị trấn PleiK ần - huyện Ngọc Hồi - Kon Tum. Điện thoại: …………………; DĐ…………….
 
- Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.

+ Hồ sơ hoàn tất gồm:
• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).
• 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh...).
• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.
 
Mọi thông tin về tuyển sinh, các em có thể liên hệ trực tiếp tại Văn phòng nhà trường hoặc gặp Thầy Nghĩa số điện thoại: 01282590008.

Tác giả bài viết: Li By à

Nguồn tin: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13700

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3720584

Liên kết web