Tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ tư - 25/03/2015 18:50
Chi bộ trường THPT Ngọc Hồi sau gần 10 năm thành lập bước đầu đã chỉ đạo tốt các hoạt động của nhà trường, gặt hái được những thành tích đáng tự hào trên các mặt hoạt động. Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, của Lãnh đạo Sở GD&ĐT, thời gian qua Chi bộ bằng sự quyết tâm và nỗ lực của mình đã xây dựng được tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu chung.
Nhằm đáp ứng những yêu cầu cao của Ngành GD, của xã hội trong thời gian tới; Đại hội đảng viên Chi bộ trường THPT Ngọc Hồi lần thứ V tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2010 – 2015 để từ đó đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong Nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội lần này đã thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu và bàn giải pháp cụ thể thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.
Về dự Đị hội có Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, tổ trưởng tổ chỉ đạo Đại hội, cùng các thành viên trong tổ.
Đại hội thống nhất:
1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 -2015 và mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 – 2020 trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.
  a. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015:
+ Về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh:
- Trong nhiệm kỳ qua, công tác chuyên môn của nhà trường được chú trọng, chi bộ đã chỉ đạo sát sao bằng nhiều giải pháp thiết thực,hiệu quả .
- Chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ; Chi bộ chỉ đạo chính quyền tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn.
- Chi bộ triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm trong trường học; Tổ chức ký cam kết với Công an tỉnh Kon Tum về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Chỉ đạo cho chính quyền tổ chức triển khai giảng dạy nghiêm túc, đúng quy định chương trình Giáo dục quốc phòng cho học sinh theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:
- Chi bộ thường xuyên tổ chức họp đơn vị, các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của từng thành viên để có sự định hướng đúng đắn.
- Trong đơn vị không có biểu hiện xảy ra mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán.
- Chi bộ chỉ đạo cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thường xuyên giáo dục ý thức chính trị, ý thức công dân trong đoàn viên, thanh niên.
- Chi bộ đã quán triệt thực hiện tốt Quy định 54; Quy định 76; Quy định 47 của Bộ Chính trị; Chi bộ đã làm tốt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
+  Về lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội:
- Chi bộ đã thảo luận, bàn bạc đề ra những mục tiêu phát triển phù hợp để lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện.
- Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể quần chúng trong nhà trường vững mạnh; Chỉ đạo cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác kết nạp thanh niên ưu tú vào Đoàn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng; Chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ của Công đoàn.
+ Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng chi bộ
- Chi bộ thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác tổ chức, bộ máy nhà trường ngay từ đầu năm học.
- Chi bộ thường xuyên kiểm tra, đánh giá đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng. Chi bộ thường xuyên phát động trong cán bộ, công chức và học sinh kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, nhất là tham nhũng, lãng phí, quan liêu làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và của Đảng.
+ Công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng
- Chi bộ đề tra chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng tháng, quý, năm, đồng thời thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai, tiến độ thực hiện của từng bộ phận.
          - Bí thư chi bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. Đảng viên trong chi bộ thực hiện việc giám sát về vai trò lãnh đạo, đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, kịp thời phản ánh trong các kỳ họp chi bộ đảm bảo khách quan, xây dựng và cầu thị.
  b. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020
 + Về mục tiêu chung:
          Xây dựng chi bộ trường trung học phổ thông Ngọc Hồi vững mạnh trên cả 03 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; quyết tâm giữ vững tập thể chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm kỷ luật; quan tâm làm tốt việc lãnh đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới.
          Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trong chi bộ. Tiếp tục giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn đánh giá ngoài cấp độ 3 theo chu kì.
          Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nhân cách trong giáo viên và học sinh; đặc biệt là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn chặt với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của Ngành Giáo dục và Đào tạo.
+ Mục tiêu cụ thể :
          Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên của Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; (15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); kết nạp từ 10 đảng viên mới trở lên.
          100% đảng viên, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của chi bộ. Phấn đấu trên 90% giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
          100% các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm; Các tổ bộ môn đạt tổ lao động tiên tiến, hàng năm có từ 04 tập thể lao động xuất sắc trở lên.
          Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trên 95% trở lên; tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt từ 45% trở lên, học lực loại yếu, kém không quá 5%; hạnh kiểm loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên, loại yếu không quá 2%; học sinh bỏ học dưới 1%.
          Hàng năm số học sinh tham gia độ tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia đạt từ 2 – 4 em, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt từ 20 em trở lên; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường ĐH, CĐ nguyện vọng 1,2 đạt từ 80% trở lên.
          Phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 70% giáo viên dạy giỏi các cấp trở lên, không có giáo viên xếp loại yếu kém về chuyên môn, trong đó 100% đảng viên là giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh hoặc giáo vien giỏi chuyên đề cấp tỉnh.
  + Nhiệm vụ, giải pháp:
          - Chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng dạy và học; thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ, tăng cường ứng dụng CNTT, khai thác hiệu quả đồ dùng dạy học để góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
          - Chỉ đạo, kiểm tra các bộ phận thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình và việc thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
          - Làm tốt công tác quy hoạch về cán bộ lãnh đạo, chuyên môn để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, chú trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ và cán bộ nữ.
          - Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng trong đơn vị vững mạnh về lập trường, tư tưởng; tổ chức các hoạt động phong trào ngày ngày càng phong phú, hiệu quả hơn.
          - Chi bộ duy trì thường xuyên công tác sinh họat Đảng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.
          - Tiếp tục việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành Giáo dục và Đào tạo.
 2. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ:
Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và tình hình thực tế của đơn vị. Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Ngọc Hồi đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã chỉ đạo đảng viên, cán bộ, các tổ chức, đoàn thể đơn vị nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra.
3. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 -2020.
        Thầy Nguyễn Tiến Định - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng.
        Thầy Lê Cao Nguyên - Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng.
5. Đại hội đã bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biều Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
6. Đại hội giao chi đồng chí Bí thư chi bộ xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể từng năm của chi bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
7. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Tác giả bài viết: Lê Cao Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tài khoản

Danh mục

Tài liệu

Công khai thủ tục hành chính

Tiện ích

Video Clips

Albums ảnh

Thời khóa biểu

Lịch công tác

Thư viện tài liệu

Tra cứu điểm

Kế hoạch giảng dạy

Nhập điểm

Nhận xét HS hàng tháng

Hướng nghiệp

Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm một nghề nghĩa là đặt cho mình...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 158

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3783496

Liên kết web